Eksperci  |  Audytorzy  |  Konsultanci

Uruchamianie i optymalizacja projektów. Szkolenia i doradztwo. Marketing wizualny.

USŁUGI:

Kontakt

Niezależne opinie techniczne

Kontrole towarów

Nadzory nad wykonaniem usług i realizacją projektów

Audyty, inwentaryzacje

Zarządzanie likwidacją szkód

& Organizacja procesów

Likwidacja  techniczna szkód. Wyceny i inwentaryzacji strat

Noty prawne

O nas

USŁUGI DODATKOWE:

Napisz do nas

Zadzwoń

O nas

Usługi

Budując przez lata doświadczenie rynkowe wiemy, że klienci najszybciej działają w sytuacji kryzysowej (reklamacje, szkody). Świadome firmy natomiast zabezpieczają się z wyprzedzeniem minimalizując ryzyko prowadzenia działalności (zlecając audyty i kontrole) lub też chcąc dobrze i profesjonalnie realizować serwis posprzedażowy (np. likwidacja szkód) poszukując do tego profesjonalnego zespołu eksperckiego.  Część firm potrzebuje potencjału, rozwiązań, struktur terenowych do dalszego rozwoju.

 

W każdym przypadku mamy opracowane rozwiązania.

 

Zapraszamy do zadania nam pytań drogą mailową lub przez formularz. Każde zapytanie będzie przez nas przeanalizowane a zwrotnie przedstawimy możliwości działań.

Zapytanie

Naszą bezpłatną konsultację oferujemy firmom z obsługiwanych branż poszukujących rozwiązań problemów lub szukającymi na rynku wykonawcy o silnych kompetencjach eksperckich (technicznych i organizacyjnych).

Bezpłatna konsultacja

Lotus Group

Wymierny zysk

Nasz pomysł biznesowy opiera się na stałym zapotrzebowania na profesjonalne usługi techniczne oparte na odpowiedniej wiedzy i potwierdzonym doświadczeniu rynkowym.  Widzimy potrzebę doradztwa, w jasny i merytoryczny sposób. Naszym zdaniem skuteczność może wynikać wyłącznie ze świadomych działań i sprawdzonych rozwiązań eksperckich.

Działamy metodycznie, zadaniowo. Nasze raporty wyjaśniają problemy, dają rozwiązania oraz narzędzia w rozwoju rynkowym.

Widzimy też, że najlepsze efekty klient osiąga na powierzeniu nam kompleksowej obsługi części portfela klientów lub zarządzenie konkretnym obszarem technicznym lub projektem.

Najwyższa skuteczność

Budując przez lata doświadczenie rynkowe, w każdej z obsługiwanych branż dostrzegliśmy potrzebę stworzenia własnych standardów usług. Nasz sposób działania ukierunkowujemy na realizacji celów i założeń ale też patrzymy szerzej na działalność biznesową klientów.  Z nami klient ma możliwość otrzymania dodatkowej wartość z powierzonych nam usług w postaci wzmocnienia pozycji rynkowej, optymalizacji kosztów lub uzyskania rozwiązań rozwojowych na przyszłość.

Wychodzimy poza schemat aby nasze usługi nie były wyłączenie wykonaniem zlecenia. Działamy tak aby z każdej realizacji płynęły wnioski, rekomendacje lub pomysły racjonalizatorskie.

Doradztwo w usłudze

Widzimy konkretną potrzebę biznesową w tle każdego zlecenia. Wiemy, jak należy przeprowadzić właściwie działania aby były skutecznym narzędziem w działaniach biznesowych klienta.

Świadomość potrzeb

Praca zespołowa z klientem - projekty i doradztwo techniczne

Dopełnieniem oczekiwań klienta jest bezpośrednia praca przy projektach. W tym wariancie opracowujemy założenia techniczne i organizacyjne a następnie od strony wykonawczej pilnujemy realizacji.

Opiniowanie

i outsourcing usług technicznych

Dajemy do dyspozycji nasz zespół ekspertów, naszą praktykę i doświadczenie w realizacji usług eksperckich, takich jak: techniczna likwidacja szkód, niezależne opinie techniczne, czy kontrole i audyty. Przejmujemy do poprowadzenia zarówno jednostkowe zlecenia, jak i stałe prowadzenie usług wykonawczych klienta. Gwarantujemy wiedzę branżową oraz efektywność działania. Pozwalamy zredukować koszty po stronie klienta.

 

Lotus Group

Audytowanie lub nadzorowanie  Twojego biznesu w terenie

Zauważyliśmy, że firmy mają szereg problemów związanych dopilnowaniem działań w terenie (dostaw towarów, jakości wysyłek, standardów wykonania usług lub też samej organizacji pracy). Dlatego w imieniu klienta nadzorujemy w terenie działania jednostek terenowych lub wykonanie kontraktów. Klientom zapewniamy nadzór bez konieczności oddelegowania pracowników w inny obszar kraj lub niepotrzebnego zwiększania zatrudnienia, szkoleń i wszelkich z tym związanych kosztów.

 

Lotus Group

JAkie działania eksperckie możemy wykonać?

Lotus Group oraz podmioty partnerskie

Opinie techniczne

Na wzór likwidacji szkód opracowujemy opinie techniczne w wybranych branżach. Opisujemy i rozstrzygamy, wydajemy rekomendacje i wnioski.

Kontrole towarów

Przeprowadzamy wielowymiarowe kontrole jakościowe i ilościowe towarów. Sprawdzamy reklamacje, zagrożenia w łańcuch dostaw. Zabezpieczamy lub oddalamy roszczenia. Weryfikujemy standardy usług lub dostawców.

Dowiedz się więcej

Audyty, inwentaryzacje

Przeprowadzamy wielowymiarowe audyty i inwentaryzacje. Sprawdzamy standardy zarządzania, realizacji procesów, zagrożeń powstaniem szkody, czy też przestojem w działalności. Zabezpieczamy przed stratami finansowymi lub usuwamy problemy w działaniach.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Nadzory nad wykonaniem kontraktów i projektów

Sprawdzamy wykonanie kontraktów, dostaw kluczowych lub projektów. Świadczymy aktywny nadzór terminową realizacją umów (niezależnie czy dotyczy to kontraktów lub inwestycji). Monitorujemy postępy prac oraz nadzorujemy dostawy elementów kluczowych - zabezpieczamy przez rozlicznymi problemami lub stratami spowodowanymi przerwami w dostawach lub opóźnieniami.

Pomagamy uporządkować i odpowiednio zorganizować dedykowane zespoły likwidacji szkód. Budujemy i organizujemy wdrażając procedury, narzędzia oraz niezbędną wiedzą merytoryczną  popartą doświadczeniem. Audytujemy i ograniczmy ryzyko powstania szkód.

Zarządzanie procesowe likwidacją szkód & Organizacja procesów

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Likwidacja techniczna szkód. 

Wyceny i inwentaryzacje strat

Poprzez posiadane kompetencji i doświadczenia umożliwiamy szybkie ustalenie przyczyny jej powstania, ocenę zasadności i wysokości roszczeń, opracowanie raportu i rekomendacji. Pomagamy w szybkim oszacowaniu strat, ustalamy przyczyny i wnioski, przyśpieszamy proces likwidacji szkód wydając kompleksowe raporty.

Dowiedz się więcej

Usługi dodatkowe.

 

Uruchamianie i optymalizacja projektów. Szkolenia i doradztwo. Marketing wizualny.

Osoba do kontaktu:

Firma:

Telefon kontaktowy:

E-mail:

Treść wiadomości:

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Doskonale rozpoznajemy potrzeby branż, potrzeby biznesowe oraz utrudnienia w rozwoju rynkowym. Mamy wysokie wyczucie relacji biznesowych i umiejętność dostosowywania rozwiązań wg zapotrzebowania.

Firmy usługowe działające w modelu B2B

Kontrole powiązana z pełnymi wnioskami i rekomendacjami to nasz pomysł na niwelowanie potencjalnych problemów lub w ostateczności rozstrzyganie sporów.

Transport i terminale

Franczyzodawcy, zagraniczne oddziały i centrale firm

Budownictwo miejskie, przemysłowe

i komunikacyjne

Wiemy jak zabezpieczyć interesy klientów w realizacji działań rynkowych każdej z 40 obsługiwanych branż. Stworzyliśmy rozwiązania mające na celu zabezpieczenie biznesu na etapie rozpoznania rynkowego, weryfikacji działań jednostek terenowych czy też kontrahentów. Czasami istnieje potrzeba celowego przeprowadzenia audytu lub przeprowadzenie ważnego biznesowo projektu.

Działamy metodycznie, zadaniowo. Nasze raporty wyjaśniają problemy, dają rozwiązania, konkretne wyliczenia. Oględziny i inwentaryzacje dają pełny obraz obraz sytuacji. W razie sytuacji kryzysowej wyliczymy rozmiar strat.

 

 

Wierzymy, że każde jednostkowe działanie eksperckie stanowi ważny krok w kierunku rozwoju firmy a odpowiednie podejście to podstawa sukcesu każdego projektu biznesowego. Przemyślane dopasowanie kompetencji i zaangażowanie właściwych ekspertów to natomiast narzędzie do zabezpieczenia interesów naszych klientów.

 

Zespół ekspertów skutecznie realizujący usługi techniczne, doradcze oraz optymalizacyjne dla firm

0

Zrealizowanych zleceń

0
0

Obsługiwanych branż

Lat doświadczenia w outsourcingu / B2B

0

W tylu krajach działaliśmy

0

Osób w ścisłym zespole eksperckim

0

lat na rynku w B2B