Eksperci  I  Audytorzy  Konsultanci

Wsparcie prawne w B2B

Kancelaria Adwokacka

Marketing wizualny dla b2B

Label Group

Szkolenia i doradztwo biznesowe

Label Group

Uruchamianie i Optymalizacja projektów

Label Group

modele współpacy

USŁUGI LOTUS GROUP:

Kontakt

Kontrole towarów

nadzory nad wykonaniem usług i realizacją projektów

Audyty, inwentaryzacje

Zarządzanie likwidacją szkód

Budowanie działów likwidacji szkód

Likwidacja  techniczna  szkód.

Wyceny i inwentaryzacji strat

Noty prawne

O nas

USŁUGI DODATKOWE:

Budując przez lata doświadczenie rynkowe, w każdej z obsługiwanych branż dostrzegliśmy potrzebę stworzenia własnych standardów usługi. Odchodzimy od formuły rutynowych usług. Nasz sposób działania ukierunkowujemy, co oczywiste na cel ich wykonania, lecz w realizacji zleceń patrzymy szerzej.  Dlatego przy każdym zleceniu, chcemy przekazać dodatkową wartość w postaci wzmocnienia rynkowego usług klienta, optymalizacji kosztów lub rozwiązań na przyszłość.

Lotus Group

Lotus Group

DZIAŁANIA DLA ZABEZPIECZENIA INTERESÓW FIRM

Inwentaryzacje stanu technicznego obiektów budowlanych. 

Dla zabezpieczenia kontraktów realizowanych przez naszych klientów wykonujemy wielowarstwowe inwentaryzacje rejonów, w jakich będą prowadzone.

Sprawdzamy stan budynków, budowli, dróg i obiektów inżynieryjnych przez rozpoczęciem inwestycji aby wykluczyć potencjalne roszczenia lub też dla uchwycenia stanu z jakim rozpoczynane są działania techniczne..

W każdym przypadku określamy stan techniczny / utrzymania mienia poddanego oględzinom, wykonujemy dokumentację protokolarną i zdjęciową, wideorejestrację (np. z przebiegu dróg), jak również określamy stopień oddziaływania prac.

 

Audyty Oceny Ryzyka powstania szkód lub przestojów w produkcji

Sprawdzamy wielopłaszczyznowo poszczególne obszary działalności firmy. Analizujemy zagrożenia związane z działalnością aktywną i pasywną. Odpowiednio, nasi eksperci skupiają uwagę na rodzaj i specyfikę działalności firmy badając wszelkiego rodzaju zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne.

Bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu konfrontujemy obowiązujące w badanej firmie lub zakładzie standardy działania, poziom zabezpieczeń i celność oraz zasadność podejmowanej prewencji względem obowiązujących przepisów prawa oraz standardów rynkowych.

 

Przeprowadzenie wnikliwych audytów pozwala m.in. na ograniczenie zagrożeń nieplanowanych przestojów produkcyjnych lub utraty mienia. Wychwytujemy wszelkie problemy lub zagrożenia  płynności działania firm. Świadomy klient jest też lepiej postrzegany podczas analizy ryzyka ubezpieczeniowego.

Dajemy wytyczne do poprawy jakości i minimalizacji
zagrożeń w firmach

Zabezpieczamy klientów przed nieuprawnionymi działaniami, niezasadnymi reklamacjami, czy też roszczeniami firm i osób trzecich. Zabezpieczamy kontrakty i działalność rynkową firm.

Zabezpieczamy interesy kontrahentów w działaniach rynkowych

Przeprowadzamy wielowymiarowe audyty i inwentaryzacje. Sprawdzamy standardy zarządzania, realizacji procesów, zagrożeń powstaniem szkody, czy też przestojem w działalności. Zabezpieczamy przed stratami finansowymi lub usuwamy problemy w działaniach.

 

Audyty i inwentaryzacje

Napisz do nasz, pozostaw dane kontaktowe abyśmy mogli porozmawiać o Twoich potrzebach, rozwiązaniach i korzyściach.

Telefon kontaktowy:

E-mail firmowy:

Temat rozmowy:

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny w celu obsługi niniejszego zgłoszenia. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez www.lotusgroup.pl oraz przekazywanie materiałów marketingowych drogą mailową.

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Copyright Lotus Group Sp. z o.o. (2015 - 2023) All rights reserved.