Napisz do nasz, pozostaw dane kontaktowe abyśmy mogli porozmawiać o Twoich potrzebach, rozwiązaniach i korzyściach.

Telefon kontaktowy:

E-mail firmowy:

Temat rozmowy:

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny w celu obsługi niniejszego zgłoszenia. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez www.lotusgroup.pl oraz przekazywanie materiałów marketingowych drogą mailową.

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Budując przez lata doświadczenie rynkowe, w każdej z obsługiwanych branż dostrzegliśmy potrzebę stworzenia własnych standardów usługi. Odchodzimy od formuły rutynowych usług. Nasz sposób działania ukierunkowujemy, co oczywiste na cel ich wykonania, lecz w realizacji zleceń patrzymy szerzej.  Dlatego przy każdym zleceniu, chcemy przekazać dodatkową wartość w postaci wzmocnienia rynkowego usług klienta, optymalizacji kosztów lub rozwiązań na przyszłość.

Lotus Group

Lotus Group

 

DZIAŁANIA DLA ZABEZPIECZENIA INTERESÓW FIRM

Inwentaryzujemy kompleksowo stan techniczny obiektów budowlanych. 

Dla zabezpieczenia kontraktów realizowanych przez naszych klientów wykonujemy wielowarstwowe inwentaryzacje rejonów, w jakich będą prowadzone.

Sprawdzamy stan budynków, budowli, dróg i obiektów inżynieryjnych przez rozpoczęciem inwestycji aby wykluczyć potencjalne roszczenia lub też dla uchwycenia stanu z jakim rozpoczynane są działania techniczne..

W każdym przypadku określamy stan techniczny / utrzymania mienia poddanego oględzinom, wykonujemy dokumentację protokolarną i zdjęciową, wideorejestrację (np. z przebiegu dróg), jak również określamy stopień oddziaływania prac.

 

Audyty Oceny Ryzyka

Sprawdzamy wielopłaszczyznowo poszczególne obszary działalności firmy. Analizujemy zagrożenia związane z działalnością aktywną i pasywną. Odpowiednio, nasi eksperci skupiają uwagę na rodzaj i specyfikę działalności firmy badając wszelkiego rodzaju zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne.

Bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu konfrontujemy obowiązujące w badanej firmie lub zakładzie standardy działania, poziom zabezpieczeń i celność oraz zasadność podejmowanej prewencji względem obowiązujących przepisów prawa oraz standardów rynkowych.

 

Przeprowadzenie wnikliwych audytów pozwala m.in. na ograniczenie zagrożeń nieplanowanych przestojów produkcyjnych lub utraty mienia. Wychwytujemy wszelkie problemy lub zagrożenia  płynności działania firm. Świadomy klient jest też lepiej postrzegany podczas analizy ryzyka ubezpieczeniowego.

Dajemy wytyczne do poprawy jakości i minimalizacji
zagrożeń w firmach

Zabezpieczamy klientów przed nieuprawnionymi działaniami, niezasadnymi reklamacjami, czy też roszczeniami firm i osób trzecich. Zabezpieczamy kontrakty i działalność rynkową firm.

Zabezpieczamy interesy kontrahentów w działaniach rynkowych

Eksperci  |  Audytorzy  |  Konsultanci

Uruchamianie i optymalizacja projektów. Szkolenia i doradztwo. Marketing wizualny.

USŁUGI:

Kontakt

Kontrole towarów

Nadzory nad wykonaniem usług i realizacją projektów

Audyty, inwentaryzacje

Zarządzanie likwidacją szkód

& Organizacja procesów

Likwidacja  techniczna szkód. Wyceny i inwentaryzacji strat

Noty prawne

O nas

USŁUGI DODATKOWE:

Napisz do nas

Zadzwoń

O nas

Przeprowadzamy wielowymiarowe audyty i inwentaryzacje. Sprawdzamy standardy zarządzania, realizacji procesów, zagrożeń powstaniem szkody, czy też przestojem w działalności. Zabezpieczamy przed stratami finansowymi lub usuwamy problemy w działaniach.

 

Audyty

i inwentaryzacje

Copyright Lotus Group Sp. z o.o. (2015 - 2023) All rights reserved.