Lotus Group

NASZE ROZWIĄZANIA

Napisz do nasz, pozostaw dane kontaktowe abyśmy mogli porozmawiać o Twoich potrzebach, rozwiązaniach i korzyściach.

Telefon kontaktowy:

E-mail firmowy:

Temat rozmowy:

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny w celu obsługi niniejszego zgłoszenia. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez www.lotusgroup.pl oraz przekazywanie materiałów marketingowych drogą mailową.

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Budując przez lata doświadczenie rynkowe, w każdej z obsługiwanych branż dostrzegliśmy potrzebę stworzenia własnych standardów usługi. Odchodzimy od formuły rutynowych usług. Nasz sposób działania ukierunkowujemy, co oczywiste na cel ich wykonania, lecz w realizacji zleceń patrzymy szerzej.  Dlatego przy każdym zleceniu, chcemy przekazać dodatkową wartość w postaci wzmocnienia rynkowego usług klienta, optymalizacji kosztów lub rozwiązań na przyszłość.

Lotus Group

Raporty pokontrolne

Dzięki kompleksowemu nadzorowaniu harmonogramów kontraktu działamy z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeśli zdarzą się nieplanowane dostawy lub działania spoza kontraktu, jesteśmy dobrze zorganizowani do natychmiastowych działań.

Szybka mobilizacja

Głównie nadzorujemy dostawy z zagranicy na teren kraju. Wszędzie tam, gdzie rozlokowane są zakłady wytwórcze maszyn i urządzeń.

Działania w kraju i za granicą

W obsłudze kontraktu nie ma czasu na odwlekanie wszelkich uwag i rekomendacji. Informacje od naszych ekspertów przekazywane są już z terenu działań, tj.: od producenta, dostawcy, czy z terminalu przeładunkowego.

Pełne wynika działań oraz wnioski przedstawiamy w formie analizy i rozwiązań. Jesteśmy odpowiedzialni za skuteczność realizacji kontraktów.

 

Natychmiastowe rekomendacje

Audyty wykonania prac kontraktowych

Nadzór nad dostawą elementów kluczowych dla inwestycji

Eksperci  |  Audytorzy  |  Konsultanci

Uruchamianie i optymalizacja projektów. Szkolenia i doradztwo. Marketing wizualny.

USŁUGI:

Kontakt

Kontrole towarów

Nadzory nad wykonaniem usług i realizacją projektów

Audyty, inwentaryzacje

Zarządzanie likwidacją szkód

& Organizacja procesów

Likwidacja  techniczna szkód. Wyceny i inwentaryzacji strat

Noty prawne

O nas

USŁUGI DODATKOWE:

Napisz do nas

Zadzwoń

O nas

Sprawdzamy wykonanie kontraktów, dostaw kluczowych lub projektów. Świadczymy aktywny nadzór terminową realizacją umów (niezależnie czy dotyczy to kontraktów lub inwestycji). Monitorujemy postępy prac oraz nadzorujemy dostawy elementów kluczowych - zabezpieczamy przez rozlicznymi problemami lub stratami spowodowanymi przerwami w dostawach lub opóźnieniami.

Nadzory nad wykonaniem

kontraktów / projektów

Przy kompleksowym nadzorowaniu kontraktów, monitorujemy grafik dostaw aby z wyprzedzeniem zaplanować wizytacje u dostawców elementów kluczowych dla inwestycji.

Pilnujemy harmonogramów dostaw.

Sprawdzamy sposób wykonania usług przez firmy zewnętrzne, czy też dostawców. Sprawdzamy sposób i jakości wypełniania procedur związanych z obsługiwanym kontraktem.

Audytujemy pracę dostawców, wykonawców i podwykonawców.

Copyright Lotus Group Sp. z o.o. (2015 - 2023) All rights reserved.